Ehitusministeerium on koondanud enda alla ehitusturu professionaalsemad pead ja käed, et pakkuda Teile mõistliku eelarvega kõrgetasemelisi terviklahendusi. Eraisikud, ettevõtted, korteriühistud ja avalik sektor - olete kõik oodatud.

Kliendikesksus

Mõistame, et Teie soovid on tähtsad ning tihti ka erilised. Mõtleme kaasa, aitame leida sobiva lahenduse ja töötame selle nimel, et kogu protsess kuni lõpptulemuseni oleks kõigile nauditav

Meeskond

Meie meeskond koosneb pikaaegsetest ehitusvaldkonna spetsialistidest, kuid anname oma panuse ka noorte asjaarmastajate spetsialistiks kujunemise protsessi. Erinevad oskused ja usaldus meeskonnas võimaldavad edukalt lõpetada mistahes projekti.

Kvaliteet

Klientide üldine teadlikkus ja ootused kvaliteedile kasvavad pidevalt, kuid püüame müügiargumendina selles osas alati veel sammu võrra ees olla, ning - hoolimata tähtaegade piiratusest - jääme austama head ehitustava.

Tehtud tööd