Põllumajandushoonete renoveerimine

Tööde tellija:

Eraettevõte

Ehitise tüüp:

Põllumajandushoone

Tehtud tööde kirjeldus:

Vana katuse lammutamine, katuse puitkonstruktsiooni ehitamine, uue katusekatte ning serva-, harja- ja neeluplekkide paigaldamine, ventilatsioonikorstende ehitamine, tuulekastide renoveerimine, vihmaveesüsteemi paigaldamine.